کلمه ی CPU مخفف Central Processing Unit میباشد که به معنی واحد مرکزی پردازش میباشد.

CPUها به طور کلی مغز اصلی دستگاه های کامپیوتری میباشند که وظیفه ی پردازش اطلاعات را دارند و با لیتوگرافی های متفاوت تولید میشوند.

دستورات پردازشی از 0 و 1 هستند و معمولا دسته ای ازین 0 و 1 ها معنی خاصی میدهند و منتهی به عمل خاصی میشوند.

هر چه عدد نانومتر به 1 نزدیک تر شود آن CPU  با سرعت بالا تر ، مصرف کمتر و همچنین تولید گرمای کمتری همراه است.

جدیدترین CPU ها در سال 2021 با لیتوگرافی 5 نانومتری هستند و شرکت ها همچنین در تلاشند که به عدد های کوچکتری دست یابند.